Athens Office

KPI OceanConnect Athens IKE
5A Zisimopoulou & 26 Lazaraki A.
Glyfada 166 74
Athens
Greece
+30 216 3000 300
athens@kpiocean.com

Michalis MANASSAKIS

Managing Director

Mobile: +30 695 7777 702

Skype: michalis.manassakis2

Spyros STANITSAS

Senior Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 308

Mobile: +30 695 7777 705

Skype: spyros_kpibo

Alexandros PANAYIOTOPOULOS

Senior Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 312

Mobile: +30 695 7777 707

Skype: alejandropng

Eftihia S KALAITZIS

Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 311

Mobile: +30 695 7777 704

Skype: eftihia_kalaitzis

Stavros KAPETANIDIS

Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 309

Mobile: +30 695 7777 728

Skype: stavrosKapetanidis-KpiBridgeOil

Christos KATARACHIAS

Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 300 0310

Mobile: +30 695 7777 709

Skype: Christos Katarachias

Gabriel GAVALAS

Junior Bunker Consultant

Direct: +30 216 3000 302

Mobile: +30 695 7777 706

Konstantinos KONSTANTOPOULOS

Junior Bunker Consultant

Direct: +30 216 3000 313

Mobile: +30 695 5477 104

Vasileios CHARIZOPOULOS

Junior Bunker Consultant

Direct: +30 216 3000 307

Mobile: +30 695 7777 703

Marialena PAPATHEODOROU

Chief Accountant

Direct: +30 216 3000 318

Mobile: +30 695 7777 700

Francesca THEODOROU

Assistant Accountant

Direct: +30 216 3000 316

Mobile: +30 695 7777 701